Najnowsze

Obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Drugi okres istnienia.

Obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Drugi okres istnienia.

2021-05-28 12:44:23
Słowem wstępu Pomiędzy pierwszym a drugim okresem istnienia obozu doszło do ogromnych zmian w przebiegu II wojny światowej. Niemcy zaczęli ponosić szereg klęsk militarnych: doszło do kapitulacji wojsk niemieckich pod Stalingradem,...
Z historii adwokatury międzywojennego Poznania - Władysław Seyda

Z historii adwokatury międzywojennego Poznania - Władysław Seyda

2021-05-20 13:24:11
Dwudziestolecie międzywojenne w dziejach adwokatury polskiej jest czasem niezwykle ważnym, ale i przełomowym. 11 listopada 1918 roku Polska po ponad 123 – letnim okresie zaborów odzyskała upragnioną niezależność. Jednak kraj od...
Obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Pierwszy okres istnienia.

Obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Pierwszy okres istnienia.

2021-04-30 17:24:56
Chełmno nad Nerem Majątek Chełmno, czyli wieś oraz sześć pobliskich osad, należał do arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. W latach dwudziestych XIX w. stał się własnością rządową. W 1837 r. dobra ziemskie otrzymał carski generał...
Wołyń nie był pierwszy...Starcia na Lubelszczyźnie.

Wołyń nie był pierwszy...Starcia na Lubelszczyźnie.

2021-04-16 13:22:45
SKOMPLIKOWANE RELACJE POLSKO-UKRAIŃSKIE Badacz, który zajmuje się tragiczną historią wydarzeń na Wołyniu doskonale zdaje sobie sprawę, że stosunki polsko-ukraińskie nigdy nie były łatwe. W niniejszym artykule autorka poświęca...
Recenzja książki „Działalność syjonistów-rewizjonistów w Polsce w latach 1944/1945-1950”

Recenzja książki „Działalność syjonistów-rewizjonistów w Polsce w latach 1944/1945-1950”

2021-04-07 09:20:18
Po wybuchu II wojny światowej wszelka działalność polityczna Żydów na okupowanych ziemiach polskich była niemożliwa. Dopiero po jej zakończeniu Żydzi zaczęli na nowo prowadzić działalność polityczną - legalną lub nielegalną....
Koncepcje Haydena White’a, Jerzego Topolskiego oraz Paula Rotha na narrację historyczną.

Koncepcje Haydena White’a, Jerzego Topolskiego oraz Paula Rotha na narrację historyczną.

2021-03-21 22:46:04
Wstęp. Pojęcie narracji historycznej jest niezwykle wieloznaczne. Najczęściej definiuję się ją jako: 1) „opowiadanie” o przeszłości, 2) końcowy produkt pracy historyka, 3) kompetencja, dzięki której historyk bada...
Nie tylko mecze ... – o starym stadionie w Poznaniu

Nie tylko mecze ... – o starym stadionie w Poznaniu

2021-03-17 13:44:43
Budowa stadionu Idea wybudowania miejsca, które mogłoby zgromadzić kilka tysięcy osób powstała  w 1927 r. podczas przygotowań do PeWuKi, czyli Powszechnej Wystawy Krajowej. Wystawie miały towarzyszyć liczne imprezy...
Ludwik IX i relikwie Męki Pańskiej.

Ludwik IX i relikwie Męki Pańskiej.

2021-03-07 23:21:36
Ludwik IX, jako władca chrześcijański, czuł powinność dbania o splendor swojego królestwa. W tym o splendor spływający na państwo, które posiada szczególne niebieskie pomazanie. To z kolei wynikać miało m.in. z...
Femme fatale czy „Laszka Diablica” - Losy Zofii Opalińskiej

Femme fatale czy „Laszka Diablica” - Losy Zofii Opalińskiej

2021-03-02 14:16:30
            Wizerunek idealnej kobiety oraz żony zmieniał się wraz z upływem czasu. W każdej epoce wyróżniano zbiór cnót, jakimi powinny charakteryzować się...

Najpopularniejsze

Tragiczny los księżniczki Teresy Czartoryskiej.

Tragiczny los księżniczki Teresy Czartoryskiej.

2017-05-17 11:49:13
   Czartoryscy należeli do jednego z najbardziej znanych polskich rodów magnackich. Rodzina wywodziła się z linii wielkich książąt litewskich, Giedymina i jego syna Olgierda[1]. Samo nazwisko pochodzi od nazwy jednej z ziem,...
Powstanie styczniowe na kartonach Artura Grottgera

Powstanie styczniowe na kartonach Artura Grottgera

2017-03-20 22:38:29
W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku doszło do wybuchu powstania styczniowego- ostatniego XIX-wiecznego w Polsce powstania narodowowyzwoleńczego. Było najdłużej trwającym i największym ruchem w tym czasie. Sztuka często przedstawia to...
Taktyka armii rzymskiej na przykładzie bitwy pod Farsalos

Taktyka armii rzymskiej na przykładzie bitwy pod Farsalos

2017-03-11 19:09:53
    W świecie starożytnym armia rzymska uchodziła za najdoskonalszą pod względem nie tylko uzbrojenia, wyszkolenia i doświadczenia, ale także jako przodująca w dziedzinie strategii i techniki prowadzenia walk, nie tylko...
Serbia i Chorwacja – relacje naznaczone nienawiścią (część I)

Serbia i Chorwacja – relacje naznaczone nienawiścią (część I)

2017-04-02 12:03:43
Serbia i Chorwacja – relacje naznaczone nienawiścią (część I)                              ...
Totalitaryzm a autorytaryzm

Totalitaryzm a autorytaryzm

2017-02-26 21:12:49
Dla analizy systemów, które wypierały demokrację z państw europejskich okresu dwudziestolecia międzywojennego, niezbędne jest dokonanie rozróżnienia między totalitaryzmem a autorytaryzmem. Termin totalitaryzm wywodzi...
Mauthausen-Gusen

Mauthausen-Gusen

2017-07-17 16:02:50
KL MAUTHAUSEN-GUSEN 20 kilometrów od Linzu, w pobliżu największego austriackiego kamieniołomu granitu Wiener Graben, znajduje się małe miasteczko Mauthausen, w którym powstał obóz koncentracyjny, będący miejscem kaźni...
Historia tortur cz. 2- cierpienie w imię boże.

Historia tortur cz. 2- cierpienie w imię boże.

2017-07-31 05:17:15
Epoka średniowiecza cechowała się dużym zbliżeniem ludzi do Boga. Wiara, granicząca wręcz z fanatyzmem religijnym usprawiedliwiała tortury w celu wymuszania zeznań na domniemanych heretykach, opętanych bądź parających się ciemnymi...
Robert Koch– Bakteriolog, lekarz i humanista w jednym

Robert Koch– Bakteriolog, lekarz i humanista w jednym

2017-04-19 10:31:55
Rzadko pojawia się człowiek, dzięki odkryciom którego postęp w danej dziedzinie nauki osiąga tak duże przyspieszenie, co jednocześnie przekłada się na poprawę życia przeciętnych ludzi. Kimś takim był Robert Koch, lekarz,...
Historia tortur cz. 1- Początki zadawania bólu.

Historia tortur cz. 1- Początki zadawania bólu.

2017-07-22 02:49:53
Śmierć w dziejach ludzkości, w zależności od kultur i wynikających z nich koncepcji życia pośmiertnego wiąże się ze smutkiem, pewną neutralnością bądź też radością[1]. Poza optymistyczną interpretacją kresu ludzkiego życia,...

Partnerzy

  • Wydawnictwo Czarne
  • Ogólnopolska GRH Przysposobienia Wojskowego Kobiet
  • Grupa Badań Historycznych Regiment
  • Sarmacja Wiosna