Najnowsze

Rzeź wołyńska oczami kobiet...

Rzeź wołyńska oczami kobiet...

2021-09-17 21:41:13
W jednym z poprzednich artykułów była mowa o wojnie na Lubelszczyźnie, jak jeszcze przed krwawymi wydarzeniami na Wołyniu walczono z OUN-UPA, natomiast dzisiaj zostanie przedstawiony los Polaków, którym udało się przeżyć...
Z historii adwokatury międzywojennego Poznania – Stanisław Celichowski

Z historii adwokatury międzywojennego Poznania – Stanisław Celichowski

2021-09-07 00:31:24
Ród Celichowskich był i jest nadal dobrze znany w Poznaniu i całej Wielkopolsce. Warto przypominać sylwetki członków tej rodziny, zwłaszcza, że często byli oni wybitnymi jednostkami. W okresie międzywojennym prym wiodło...
Przegląd eksperymentów pseudomedycznych w KL Dachau

Przegląd eksperymentów pseudomedycznych w KL Dachau

2021-09-06 18:05:43
Ropowice W Dachau w okresie od 1942 do 1943 r. podjęto się eksperymentów z leczeniem ropowic metodami homeopatycznymi. Zajmował się tym dr Heinrich Schütz[1], chemik dr Hermann Kiesewetter[2] i prof. dr Theodor Laue[3]. Początkową...
Z historii adwokatury międzywojennego Poznania. Witold Celichowski - adwokat i wojewoda

Z historii adwokatury międzywojennego Poznania. Witold Celichowski - adwokat i wojewoda

2021-08-17 16:46:27
Środowisko adwokatów poznańskich w okresie międzywojennym liczyło około 300 osób. Obok praktyki adwokackiej poszczególni członkowie palestry zasilali również szeregi kadry urzędniczej na szczeblu miasta, regionu i...
Eksperymenty medyczne na nieletnich podczas II Wojny Światowej

Eksperymenty medyczne na nieletnich podczas II Wojny Światowej

2021-08-16 13:26:37
Obozy koncentracyjne były miejscem stworzonym nie tylko dla dorosłych osób, ale także dla dzieci. Blisko 1.5 miliona dzieci pochodzenia żydowskiego zostało zamordowanych podczas Zagłady. Na podstawie częściowo zachowanej dokumentacji...
Obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Drugi okres istnienia.

Obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Drugi okres istnienia.

2021-05-28 12:44:23
Słowem wstępu Pomiędzy pierwszym a drugim okresem istnienia obozu doszło do ogromnych zmian w przebiegu II wojny światowej. Niemcy zaczęli ponosić szereg klęsk militarnych: doszło do kapitulacji wojsk niemieckich pod Stalingradem,...
Z historii adwokatury międzywojennego Poznania - Władysław Seyda

Z historii adwokatury międzywojennego Poznania - Władysław Seyda

2021-05-20 13:24:11
Dwudziestolecie międzywojenne w dziejach adwokatury polskiej jest czasem niezwykle ważnym, ale i przełomowym. 11 listopada 1918 roku Polska po ponad 123 – letnim okresie zaborów odzyskała upragnioną niezależność. Jednak kraj od...
Obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Pierwszy okres istnienia.

Obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Pierwszy okres istnienia.

2021-04-30 17:24:56
Chełmno nad Nerem Majątek Chełmno, czyli wieś oraz sześć pobliskich osad, należał do arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. W latach dwudziestych XIX w. stał się własnością rządową. W 1837 r. dobra ziemskie otrzymał carski generał...
Wołyń nie był pierwszy...Starcia na Lubelszczyźnie.

Wołyń nie był pierwszy...Starcia na Lubelszczyźnie.

2021-04-16 13:22:45
SKOMPLIKOWANE RELACJE POLSKO-UKRAIŃSKIE Badacz, który zajmuje się tragiczną historią wydarzeń na Wołyniu doskonale zdaje sobie sprawę, że stosunki polsko-ukraińskie nigdy nie były łatwe. W niniejszym artykule autorka poświęca...

Najpopularniejsze

Tragiczny los księżniczki Teresy Czartoryskiej.

Tragiczny los księżniczki Teresy Czartoryskiej.

2017-05-17 11:49:13
   Czartoryscy należeli do jednego z najbardziej znanych polskich rodów magnackich. Rodzina wywodziła się z linii wielkich książąt litewskich, Giedymina i jego syna Olgierda[1]. Samo nazwisko pochodzi od nazwy jednej z ziem,...
Powstanie styczniowe na kartonach Artura Grottgera

Powstanie styczniowe na kartonach Artura Grottgera

2017-03-20 22:38:29
W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku doszło do wybuchu powstania styczniowego- ostatniego XIX-wiecznego w Polsce powstania narodowowyzwoleńczego. Było najdłużej trwającym i największym ruchem w tym czasie. Sztuka często przedstawia to...
Taktyka armii rzymskiej na przykładzie bitwy pod Farsalos

Taktyka armii rzymskiej na przykładzie bitwy pod Farsalos

2017-03-11 19:09:53
    W świecie starożytnym armia rzymska uchodziła za najdoskonalszą pod względem nie tylko uzbrojenia, wyszkolenia i doświadczenia, ale także jako przodująca w dziedzinie strategii i techniki prowadzenia walk, nie tylko...
Serbia i Chorwacja – relacje naznaczone nienawiścią (część I)

Serbia i Chorwacja – relacje naznaczone nienawiścią (część I)

2017-04-02 12:03:43
Serbia i Chorwacja – relacje naznaczone nienawiścią (część I)                              ...
Totalitaryzm a autorytaryzm

Totalitaryzm a autorytaryzm

2017-02-26 21:12:49
Dla analizy systemów, które wypierały demokrację z państw europejskich okresu dwudziestolecia międzywojennego, niezbędne jest dokonanie rozróżnienia między totalitaryzmem a autorytaryzmem. Termin totalitaryzm wywodzi...
Mauthausen-Gusen

Mauthausen-Gusen

2017-07-17 16:02:50
KL MAUTHAUSEN-GUSEN 20 kilometrów od Linzu, w pobliżu największego austriackiego kamieniołomu granitu Wiener Graben, znajduje się małe miasteczko Mauthausen, w którym powstał obóz koncentracyjny, będący miejscem kaźni...
Historia tortur cz. 2- cierpienie w imię boże.

Historia tortur cz. 2- cierpienie w imię boże.

2017-07-31 05:17:15
Epoka średniowiecza cechowała się dużym zbliżeniem ludzi do Boga. Wiara, granicząca wręcz z fanatyzmem religijnym usprawiedliwiała tortury w celu wymuszania zeznań na domniemanych heretykach, opętanych bądź parających się ciemnymi...
Robert Koch– Bakteriolog, lekarz i humanista w jednym

Robert Koch– Bakteriolog, lekarz i humanista w jednym

2017-04-19 10:31:55
Rzadko pojawia się człowiek, dzięki odkryciom którego postęp w danej dziedzinie nauki osiąga tak duże przyspieszenie, co jednocześnie przekłada się na poprawę życia przeciętnych ludzi. Kimś takim był Robert Koch, lekarz,...
Historia tortur cz. 1- Początki zadawania bólu.

Historia tortur cz. 1- Początki zadawania bólu.

2017-07-22 02:49:53
Śmierć w dziejach ludzkości, w zależności od kultur i wynikających z nich koncepcji życia pośmiertnego wiąże się ze smutkiem, pewną neutralnością bądź też radością[1]. Poza optymistyczną interpretacją kresu ludzkiego życia,...

Partnerzy

  • Wydawnictwo Czarne
  • Ogólnopolska GRH Przysposobienia Wojskowego Kobiet
  • Grupa Badań Historycznych Regiment
  • Sarmacja Wiosna