Bartosz Różanek (Bartek)
Dodano: 2021-09-30 21:15:46

Z dziejów adwokatury poznańskiej. Kazimierz Starkowski – adwokat, tenisista i działacz sportowy

1895-01-21 - 1940-05-01

Na pozór prawo i sport to dziedziny, który wydają się od siebie bardzo odległe, a z pewnością nie do pogodzenia w życiu jednego człowieka. Jednak życie często pisze przewrotne, ale za to interesujące scenariusze. Adwokatem, który osiągnął duży sukces na niwie sportowej jest Kazimierz Starkowski.

Urodził się 21 stycznia 1895 roku w Bydgoszczy. Był synem Józefa Starkowskiego i Marii z domu Pohl. Po ukończeniu w 1904 roku trzech klas przygotowawczych, dalej kontynuował naukę w Gimnazjum im. Marii Magdaleny w Poznaniu. Już w tym okresie zainteresował się tenisem. Na początku uprawiał go w Związku Tenisowym Młodzieży Poznańskiej, a dwa lata później w Poznańskim Klubie Tenisowym i w Klubie Sportowym „Warta” Poznań. Bardzo szybko stał się jednym z najlepszych tenisistów w stolicy Wielkopolski. W 1914 roku uczestniczył w III Międzynarodowym Turnieju Tenisowym, który został zorganizowany w Krakowie. Po raz pierwszy uczestniczyli w nim zawodnicy ze wszystkich trzech zaborów. Po zdaniu egzaminów maturalnych z powodu rozpoczęcia działań wojennych został wcielony do wojska. Do stycznia 1919 roku walczył na froncie wschodnim. Jeszcze podczas służby wojskowej zapisał się na Wydział Prawa Uniwersytetu w Berlinie. Jednak nie mógł podjąć studiów ze względu na przedłużającą się służbę. Po zwolnieniu z armii niemieckiej powrócił do Poznania i od razu wstąpił do tworzących się właśnie polskich sił zbrojnych. Został instruktorem w baonie telegraficznym. W 1920 roku został awansowany na porucznika. Wraz z rozwojem kariery wojskowej nie zaniedbywał rozwoju wykształcenia. W 1919 roku rozpoczął studia na Wydziale Prawno – Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego. Był współorganizatorem Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu i jako jego prezes przyczynił się do utworzenia sekcji tenisowej. Podczas wojny polsko – sowieckiej służył w kompanii telegraficznej 16 Dywizji Piechoty Pomorskiej. Za udział w wojnie został odznaczony Krzyżem Walecznych. Od 1921 roku należał do współtworzonego również Polskiego Związku Tenisowego, w którym pełnił wiele funkcji: skarbnika, wiceprezesa i członka zarządu. Po ukończeniu studiów, zgodnie z ówcześnie obowiązującym prawem niemieckim i odbyciu aplikacji, rozpoczął praktykę w poznańskim Sądzie Okręgowym. W 1923 roku wziął udział w Akademickich Mistrzostwach Państw Bałtyckich w Dorpacie. W kolejnym roku osiągnął największy sukces sportowy w karierze. Podczas I Akademickich Mistrzostw Świata w Warszawie wraz ze Stanisławem Czetwertyńskim został akademickim wicemistrzem świata w grze podwójnej. Poza uczestnictwem w zawodach Starkowski był również organizatorem i sędzią w zawodach tenisowych zarówno na szczeblu lokalnym jak i okręgowym. Z jego inicjatywy wybudowano w Poznaniu nowoczesne korty tenisowe przy ulicy Noskowskiego. Poza tym publikował artykuły na temat tenisa zarówno w „Przeglądzie Sportowym” jak i „Sporcie Polskim”. W 1925 roku wraz ze Zdzisławem Szulcem napisał Podręcznik gry lawn – tenisowej. Od 1927 roku był wiceprezesem poznańskiego AZS – u. W latach trzydziestych aktywnie działał w w poznańskiej palestrze, w latach 1934 – 1937 był członkiem sądu dyscyplinarnego miejscowej Izby Adwokackiej.

W 1939 roku został zmobilizowany i walczył w kampanii wrześniowej jako porucznik rezerwy 7. baonu telegraficznego. Jesienią tego roku dostał się do niewoli sowieckiej. Początkowo był osadzony w Szepetówce, w obwodzie chmielnickim, a następnie w Starobielsku. Najprawdopodobniej został zamordowany w kwietniu bądź w maju w gmachu NKWD w Charkowie.

Był dwukrotnie żonaty. Z małżeństwa z Jadwigą Kozłowską miał dwie córki, natomiast z Felicja Szeszycką również dwie córki: Marię i Wandę.

Życiorys Kazimierza Starkowskiego pokazuje, że na pozór dwie odległe pasje można łączyć i w obu odnosić sukcesy. Postac adwokata jest warta przypomnienia, ale również dalszych badań, zwłaszcza na niwie jego osiągnięć w dziedzinie sportu. 

BIBLIOGRAFIA:

Kazimierz Starkowski [w:] https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/kazimierz-starkowski (2021.09.30).

Kazimierz Starkowski [w:] Słownik biograficzny adwokatów polskich M - Ż. Tom II, Warszawa 2007.

Kazimierz Starkowski [w:] http://www.sejm-wielki.pl/b/psb.31676.1 (2021.09.30).

Kazimierz Starkowski [w:] https://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/18335 (2021.09.30).

Kazimierz Starkowski [w:] http://powstancywielkopolscy.pl/pl/search (2021.09.30).

Komentarze

securimage