Partnerzy

Rozwój naszego portalu wspierają różne instytucje, zaliczające się do przyjaciół e-historii.  Jesteśmy ciągle otwarci na nowe osoby, które chętnie będą wspierać naszą ideę szczerzenia wiedzy historycznej!

W sprawach zapytań o partnerstwo z  portalem historycznym zapraszamy do kontaktu:

media@e-historia.edu.pl

 

Nasi partnerzy widnieją na dole strony !