Regulamin

Regulamin serwisu e-historia.edu.pl

I.Ogólne postanowienia

1.Wydawcą portalu "e-historia.edu.pl" jest Katarzyna Hoffman – zwana dalej wydawcą.

2.Serwis e-historia.edu.pl jest platformą historyczno-edukacyjną służącą popularyzowaniu wiedzy o historii wśród społeczeństwa.

 3.Korzystanie z portalu historycznego wiąże się z akceptacją i przestrzeganiem niniejszego regulaminu.

4.Dane osobowe użytkowników portalu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204).

 

II. Polityka prywatności

1.Artykuły publikowane na portalu e-historia.edu.pl podlegają wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

2.Redakcja portalu, wraz z autorami zgadza się na wykorzystanie materiałów tekstowych pod warunkiem wskazania autora danej pracy oraz miejsce publikacji  (portal e-historia.edu.pl) wraz z umieszczeniem aktywnego linku.

3.Redakcja zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany pierwotnie nadesłanego artykułu w celu eliminacji błędów merytorycznych.

4.Redakcja zastrzega sobie prawo do możliwości usunięcia danego artykułu, który może okazać się plagiatem lub nie spełnia warunków publicystyki naukowej tudzież popularnonaukowej.

 

III. Użytkownicy oraz redaktorzy

1.Portal e-historia prowadzi nabór na redaktorów w trybie ciągłym. Jeśli ktoś zechciałby spróbować swoich sił na naszym portalu, zapraszamy do kontaktu poprzez maila kontakt@e-historia.edu.pl. Po więcej informacji zapraszamy do działu Tworzysz i Ty!

2.Użytkownicy zakładając konto mają możliwość zmiany swojego awatara,  dodanie paru słów o sobie, a także otrzymują newslatter na maila z zawiadomieniem o nowym artykule.

3.Użytkownicy jak i redaktorzy portalu winni wyrażać swoje opinie w sposób kulturalny, nie godzący w imię drugiej osoby. Wszelkie przejawy obelg czy przekleństw adresowane do drugiej osoby lub obraźliwe komentarze będą przez administrację strony usuwane lub blokowane.

 

IV. Postanowienia końcowe 

1.Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu skutkuje usunięciem konta z portalu, usunięciem obraźliwych komentarzy.

2.Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, wraz z poinformowaniem czytelników o tychże zmianach w osobnym komunikacie.

3.Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za czasowe wyłączenie lub przerwy techniczne na portalu, które są działaniem niezależnym od niego. Natomiast zastrzega sobie iż wprowadzanie różnych ulepszeń na portalu może powodować chwilowe utrudnienia na portalu.

4.Wszelkie pytania, sugestie oraz zażalenia prosimy kierować na adres kontakt@e-historia.edu.pl